Redoute - de Schans

  • Algemeen

Vanaf deze weg zie je links de Schans liggen. De Schans is een fort dat in 1574 tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd gebouwd in opdracht van Willem van Oranje, om Texel te beschermen tegen de Spanjaarden. De Schans werd gebouwd volgens het Oudnederlandse Vestingstelsel, waarbij de wallen en bastions helemaal in aarde werden uitgevoerd. In de tijd van Napoleon werd de schans uitgebreid met twee extra forten: de Lunette en Redoute. Rond 1930 werden deze allebei afgegraven om de grond te gebruiken voor een dijkverzwaring.

Hoe gebruik ik deze website?
Ontdek

Starten? Klik op de knop "Ontdek".

Draai

Klik en sleep om rond te kijken.

Klik

Volgende foto? Klik op het rondje.

Ik snap het