Molwerk - De Petten

  • Algemeen

De Petten is een kleine vogelplas op Texel aan het Molwerk. Dit ligt ten noorden van de Mokbaai, aan de zuidelijke punt van het eiland. In het broedseizoen zijn er bij de Petten veel vogels te zien en het is dan ook een populaire plek voor vogelaars. In de plas liggen kleine eilandjes waar verschillende soorten vogels nestelen, waaronder de kluut. De Petten wordt bescherm door Vogelbescherming Nederland.

Hoe gebruik ik deze website?
Ontdek

Starten? Klik op de knop "Ontdek".

Draai

Klik en sleep om rond te kijken.

Klik

Volgende foto? Klik op het rondje.

Ik snap het