Mokweg - De Geul

  • Algemeen

De Geul is een natuurgebied dat onderdeel is van Nationaal Park Duinen van Texel. De Geul is een duingebied in het zuiden van Texel, waar de natuur vrij haar gang kan gaan. Dit gebied is ontstaan doordat een zandplaat in 1910 aan Texel vastgroeide, waardoor er duinen ontstonden die de Geul afsloten van het water. De Geul is een belangrijke broedplaats voor lepelaars. In de Geul ligt een klein meertje met daarnaast een uitkijkpunt, van waaraf je de lepelaarskolonie kunt bekijken.

Hoe gebruik ik deze website?
Ontdek

Starten? Klik op de knop "Ontdek".

Draai

Klik en sleep om rond te kijken.

Klik

Volgende foto? Klik op het rondje.

Ik snap het